người dân Hạ Lôi-Video ảnh: Nhịp sống ở Hạ Lôi trong ngày cách ly cuối cùng