Ngư phủ đâm chết người-Ngư phủ đâm chết bạn đi biển chỉ vì bị chê thả lưới chậm