ngọn nến-Suýt tử vong vì ngồi sơn móng tay gần ngọn nến đang cháy