ngôi sao nhạc Rock-Jack Ma hát rock và khóc trong ngày từ chức chủ tịch Alibaba