Ngọc Trinh đóng phim-Ngọc Trinh: 'Chưa một nơi nào, chưa một ai đủ tiền trả mức cát xê tôi yêu cầu'