ngọc trinh-Ngọc Trinh: 'Mình thích nhất đàn ông lúc họ rút ví nhanh như chớp'