Ngọc Thanh Tâm-Ái nữ nhà đại gia thủy sản khoe tình bạn 15 năm với Primmy Trương cùng dòng caption đầy ẩn ý: 'Tình bạn chỉ bền khi 2 người có cùng gu rượu và khác gu trai'