Ngọc Sơn-Ngọc Sơn chi 10.000 USD mỗi ngày suốt 6 tháng chữa bệnh cho mẹ