Ngọc Sơn-Ngọc Sơn tuổi 50 vẫn nhận mới 19 tuổi, khẳng định: 'chuẩn men'