Ngọc Quyên-Ngọc Quyên than thở cuộc sống bên Mỹ: 'Nghèo muốn chết, không nợ là may'