Ngọc Miu-Tử hình Văn Kính Dương cùng 4 trợ thủ, Ngọc Miu nhận án 16 năm tù