Ngọc Lan-Ngọc Lan nói về tin không nhìn mặt mẹ ruột