Ngoại tình với bạn thân-Đi du lịch cùng hội bạn, tôi và chồng của cô bạn thân phát hiện bị 'cắm sừng' khi vô tình hỏi nhau một câu