ngoại hạng anh-Đá 3 trận trong 5 ngày, MU quyết định buông Ngoại hạng Anh