Ngô Ỷ Lợi-Trải nhiều biến cố, ai mà ngờ cô con 'rơi' của Thành Long dù chỉ mới 20 tuổi mà đã tiều tụy, hom hem tới nhường này