ngõ Văn Chương-Ảnh: Người dân 'tay xách nách mang', tiếp tế nhu yếu phẩm vào 2 phường bị cách ly ở trung tâm Hà Nội