Ngô Thanh Vân-Ngô Thanh Vân rất chăm diện áo thun, nhưng có kiểu nàng 30+ không nên copy vì dễ thành 'cưa sừng làm nghé'