Ngô Lỗi-Rộ tin Tiêu Chiến nên duyên cùng 'tình mới' Ngô Lỗi trong dự án cổ trang, netizen phản ứng ra sao?