Ngộ Diệc Phàm dính liên hoàn phốt tình dục-Rầm rộ hình ảnh Ngô Diệc Phàm đầu cạo trọc, bệ rạc đến mức khó lòng nhận ra trong tù?