ngô diệc phàm bị bóc phốt-Ngô Diệc Phàm tự thông báo có con riêng từ 2 năm trước, tất cả qua chi tiết hình xăm đáng ngờ này?