nghịch tử-Giám định tâm thần kẻ giết mẹ, chém cha bị thương