Nghịch dại-Clip: Ném pháo xuống nắp cống, cậu bé bị hất văng lên không trung