nghi phạm-Thái Lan: Bắn chủ khu nghỉ dưỡng vì không cho ở miễn phí