nghi nhiễm covid-19-Người phụ nữ đi đường mòn từ Trung Quốc vào Việt Nam âm tính lần 2