nghỉ dịch-Nghỉ dịch ở nhà, cậu con trai khóc ròng vì bị bố mẹ tranh mất máy chơi game