nghệ sĩ phát ngôn thô tục-Từ chuyện của Đức Hải, những 'thánh chửi' Duy Mạnh, Trang Trần có bị 'thanh lọc'?