nghệ sĩ Công Lý-Con gái đầu lòng ít ai biết của Công Lý: 19 tuổi cá tính, thi đầu vào điểm chuyên môn cao nhất trường Sân khấu