nghệ sĩ bức xúc-Nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam bức xúc vì tiếp tục bị 'đóng băng'