ngày thương binh liệt sĩ-Lễ vật thắp hương cúng liệt sĩ trị giá 4,7 tỉ có những gì?