ngày đầu tiên đi học-Biết con gái sắp đi học, ông bố khóc cạn nước mắt nhưng thái độ của bé khiến ai nấy bật cười