ngày đặc xá-Chùm ảnh đặc xá 2015: Mừng vui ngày trở về