ngất xỉu-Hàng loạt công nhân công ty giày da xỉu tại chỗ