ngất xỉu-Đang dẫn chương trình, Jennifer Phạm đột ngột ngất xỉu, đập đầu chấn thương phải cấp cứu