ngập úng-Mưa lớn, quốc lộ và nhà dân ở Hà Tĩnh ngập sâu