ngập lụt-Ngập lụt kỷ lục ở Phú Quốc và Tây Nguyên do gió mùa ở Úc