ngáo đá-'Ngáo đá' cầm kiếm bắt phụ nữ mang thai và trẻ em làm con tin