ngáo đá-Thấy ô tô người khác tưởng xe mình, nam thanh niên vác bê tông 'ra sức' đập phá