ngành y tế-Nếu đáp ứng tốt, hai tuần tới TP HCM có thể cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19