ngành y dược-Dở khóc dở cười cảnh sinh viên trường Y xếp hàng quấn băng cho nhau, hở chỗ nào là quấn chỗ đấy!