Ngân hàng trung ương-Trung Quốc mua 100 tấn vàng trong suốt chiến tranh thương mại