ngân hàng nhà nước-Ngân hàng chịu tác động gì khi hàng loạt chính sách của NHNN được ban hành?