Ngân 98 và Lương Bằng Quang-Tung ảnh 'tình bể bình' ở trời Tây, Lương Bằng Quang bị bạn gái hot girt bóc phốt 3 điều ngược đời