Ngâm chân-Vì sao các spa thường dùng chậu gỗ để ngâm chân?