ngã sấp mặt-Video: Bị giật túi xách, cô gái ngã sấp mặt giữa trung tâm Sài Gòn