Nga-Kinh dị khoảnh khắc xe đua lộn 7 vòng và vỡ nát nhưng điều thần kỳ vẫn xảy ra