Neymar-Neymar được giảm án phạt sau sự cố vạ miệng