Nepal-Ấn Độ không phải là nơi duy nhất bùng dịch nghiêm trọng: 3 nước khác đang đối mặt với 'sóng thần' Covid-19 mới