ném chất bẩn-Video: Nạn 'khủng bố' bằng tạt sơn, ném chất bẩn ở TP HCM