ném chất bẩn-Bị 'khủng bố' bằng xăng, mắm tôm vì không chịu trả nợ thay