Ném bom xăng-Hồng Kông: Người biểu tình ném bom xăng, 29 người bị bắt