nCoV-Bệnh nhân 'siêu lây nhiễm' thực sự là gì và mối nguy họ mang lại khi dịch virus corona Covid-19 đang lây lan?