Nathan Lee livestream-Thu Minh làm gì trong lúc Nathan Lee tuyên chiến, tag cả Hương Tràm, còn đòi kiện nếu hát bài 'Xinh'?