nathan lee-Vừa chê Vietnam's Next Top Model kém sang, Nathan Lee đã thông báo show thực tế mình chuẩn bị xuất hiện!