nắng nóng ở Sài Gòn-Chùm ảnh: Người Sài Gòn vật vã dưới nắng nóng như thiêu đốt